uvod_jasle

 Ponúkame komplexnú nadštandardnú starostlivosť o detičky od 1 roka do 3,5 roka.

foto1Nachádzame sa blízko centra mesta Poprad v tichom prostredí s malým počtom detí, aby sme sa mohli venovať každému dieťatku čo najintenzívnejšie s prihliadnutím na jeho individualitu a potreby.

Starostlivosť o detičky je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.  Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa.

Máme profesionálny a citlivý prístup formovaný dlhoročnými skúsenosťami starostlivosti o detičky.

Pobyt dieťaťa je obohatený anglickým jazykom a prvkami Montessori pedagogiky.

                                                          Teším sa na Vás

podpis