Montessori pedagogika

 

vychovapomocou vhodných pomôcok tak, aby dieťa rozvíjalo svoj vlastný potenciál. Deti sú často priťahované predmetmi vo svojom okolí, prostredníctvom ktorých rozvíjajú vlastné schopnosti.

                            

„Nikdy  nepomáhaj dieťaťu s úlohou, keď to cíti, že to urobí samé.“

                                                                                                      Mária Montessori

Mária Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila  revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Podľa jej pedagogických princípoch pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete.

montessori_2Mária Montessori zdôrazňuje význam ranného obdobia pre budúci význam ranného obdobia pre  budúci vývin dieťaťa. Nedostatok náklonnosti a kvalitných podnetov k činnosti, majú podľa nej často za následok poruchy vo vývoji. Chápala pedagogiku ako pomoc životu, to je náš prvý, základný princíp. Dieťa sa síce vyvíja samé, posluchujúc v sebe pôsobiaci zákon, ale rodič musí urobiť všetko preto, aby sa obrovský potenciál malého dieťaťa rozvinul naplno. Vekové obdobie od narodenia do troch rokov je pre ďalší život kľúčové, preto je na nás rodičov, aby sme tento čas dokázali premeniť na čas objavov.

Montessori nie je len premyslený výchovno-vzdelávací systém, ale aj osobná filozofia, presvedčenie, životný štýl.

Cieľom montessori výchovy doma je dokázať vytvoriť motivujúce a stimulujúce prostredie a tak pomôcť svojim deťom rozvinúť sa v nezávislú ľudskú bytosť. Našou snahou v detských jasličkách  je uľahčiť deťom adaptovať sa na konkrétne prostredie, spoznať ho a porozumieť mu.

Prvým cieľom je počas prvých troch rokov života dieťaťa: zvládnuť základné sebaobslužné činnosti, zlepšiť jemnú a hrubú motoriku, cibriť zmysly, pripraviť sa na vstup do škôlky a naučiť sa základné sociálne zručnosti.

V skratke  sa prostredníctvom pripraveného a prispôsobeného prostredia snažíme umožniť dieťaťu v konkrétnej vývinovej fáze – senzitívnom období, získať  čo najviac zážitkov pomocou vhodných aktivít, hračiek, pomôcok a materiálov aj u nás v detských súkromných jasliach Kvetinka.