Naša ponuka

Prostredie prispôsobené potrebám detí tak, aby podporovalo ich samostatnosť a všestranný rozvoj. Zvládnuť prechod dieťaťa z rodinného prostredia do kolektívu a optimálne zladiť potreby rodiny a zamestnania. Učiteľky, ktoré k deťom pristupujú s láskou v ich vývoji sledovaním a rozvíjaním ich potrieb.

zdravy_styl

Našou snahou je zníženie resp. predchádzanie chorobnosti detí a preto okrem desiaty poskytujeme aj dostatok ovocia. Dbáme na kvalitnú, vyváženú a pestrú stravu s množstvom ovocia a zeleniny. Stravovanie je zabezpečené v súlade s platnými normami pre školské stravovanie. Ponúkame vyváženú celodennú stravu obsahujúcu desiatu, ovocie, obed a olovrant s dostatkom ovocia a zeleniny a dodržiavaním pitného režimu.

Vzdelávací plán máme prispôsobený slovenskému školstvu s ohľadom na vek detí.

hrave_ucenie

hry, tvorivá dramatika, pesničky, básničky, tanec, cvičenie, aktívna komunikácia, počas dňa realizovanie prvkov Montessori pedagogiky. Herňa s materiálom z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, jazykovej výchovy, matematiky, poznávanie spoločnosti,kultúry a prírody.

block

ponuka_anja prvky Montessori pedagogiky. Detičkám sú poskytnuté aj hodiny anglického jazyka formou piesní, hier ale aj bežnej komunikácie napr. pri jedle, či kreatívnych činnostiach.

ponuka_pohyb

- sústredené na koordináciu telíčka, rytmizáciu, priestorovú orientáciu a rovnováhu dieťatka.

Vyjdeme Vám v ústrety, aby ste mohli pracovať a Vaše deti boli spokojné.

co_naucime

  • naučíme sa hygienickým návykom: pýtať sa na nočník, umývať si rúčky, zúbkyucime_sa
  • naučíme sa obliekať a vyzliekať, zapnúť si gombíky, zips, obúvať sa
  • naučíme sa samostatnosti pri papaní
  • naučíme sa poďakovať, poprosiť, pomáhať si
  • naučíme sa hravou formou poznávať farby, geometrické tvary, počítať
  • naučíme sa rozlišovať ročné obdobia
  • naučíme sa poznávať prírodu, zvieratká
  • maľujeme prstovými farbami, vodovými farbami, modelujeme z plastelíny, striháme, lepíme
  • počúvame hudbu, spievame, tancujeme
  • naučíme sa základy anglického jazyka formou hier a spievania