Angličtina

ANGLIČTINA S KVETINKOU

 V našom zariadení realizujeme výučbu AJ, ktorá je primeraná vekovým a individuálnym osobitostiam detí. Výučba spočíva v spievaní jednoduchých piesní, hovorení krátkych básničiek, pri ktorých má dieťa možnosť rozšíriť svoju slovnú zásobu nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Pri výučbe postupujeme podľa stanovených cieľov, ktoré sú sprístupnené Vám rodičom a tak môžete jednoduché frázy, či slová opakovať kedykoľvek s dieťaťom aj doma.

S anglickým jazykom dieťatko prichádza do styku počas krátkych anglických chvíľok realizovaných počas dňa, ktoré sú zamerané na pohyb, hru, kreslenie a tvorenie detičiek. Činnosti smerujúce najmä k rozvoju slovnej zásoby sú realizované počas dňa, počas ich hry  v detských súkromných jasliach KVETINKA.

handsodrazka_zelenaSEPTEMBER

„Hello“

Vedieť pozdraviť, rozlúčiť sa, poprosiť a poďakovať

 

 

 

 family_2odrazka_zelenaOKTÓBER

„My family“

Vedieť pomenovať členov rodiny

 

 

colour-pencils-450621_640odrazka_zelena      NOVEMBER                          

„Colors“

 

Vedieť pomenovať niektoré farby

 

 

baby-17384_640
odrazka_zelenaDECEMBER

„My toys“

Vedieť pomenovať základné hračky

 

 

children-teloodrazka_zelenaJANUÁR

„My body“

Vedieť pomenovať časti tela

 

 


baby-179378_640odrazka_zelenaFEBRUÁR  

„My head“

Vedieť označiť časti tela 

 

 

 


fruits-320136_1280odrazka_zelenaMAREC

„Food“

Vedieť pomenovať ovocie a zeleninu

 

 

 

sheep-275928_1280odrazka_zelenaAPRÍL

„Farm“

Vedieť pomenovať zvieratká

 

 

 

trainodrazka_zelenaMÁJ

„I can ride“

Vedieť pomenovať dopravné prostriedky

 

 

 

 

mesiacodrazka_zelenaJÚN

„Sun, night, star“


Vedieť rozlišovať deň a noc

 

 

emocieodrazka_zelenaJÚL , AUGUST

Opakovanie